Archiwa tagu: elektrownia wodna

Elektrownia hybrydowa

Fotowoltaika oraz energetyka wiatrowa samodzielnie nie są w stanie pokryć zapotrzebowania dziennego zarówno kraju, jak również województw czy regionów, dlatego dobrym rozwiązaniem tego problemu może być budowa elektrowni hybrydowych.

Fotowoltaika najwięcej energii generuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni (najwięcej energii w ciągu dnia generowane jest w południe). Z kolei energetyka wiatrowa największe uzyski ma od jesieni do wczesnej wiosny. Przy okazji obydwie technologie mogą być wykonane na tym samym terenie, mogą korzystać z tych samych transformatorów oraz przyłączy energetycznych (powstają w bliskiej odległości od siebie).

Elektrownia hybrydowa

W celu zapewnienia ciągłości tak powstałej elektrowni hybrydowej (fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej), możliwe jest uzupełnienie tych dwóch technologii o następujące źródła energii:
elektrownia biogazowa,
elektrownia gazowa (zasilana gazem ziemnym lub metanem),
elektrownia opalana biomasą,
elektrownia wodna (szczytowo-pompowa).

Jedną z wielu dodatkowych możliwości zwiększenia bezpieczeństwa zasilania może być również wykorzystanie magazynowania energii elektrycznej w różnej formie (magazynujemy energię wytworzoną w okresach dużego jej występowania po to, aby następnie ją zużyć wtedy gdy ją potrzebujemy i jednocześnie nie możemy jej uzyskać z wiatru lub ze słońca).

Elektrownia hybrydowa

W ten sposób powstała elektrownia hybrydowa jest w stanie zapewnić całoroczne zapotrzebowanie na energie elektryczną całego regionu lub miasta, który dodatkowo jest w stanie stworzyć nowe miejsca pracy, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzyskać oszczędności lub dodatkowe przychody do budżetu lokalnego.

Wytwarzanie energii elektrycznej w miejscu jej zużycia jest o tyle istotne, że każda transformacja oraz przesył energii elektrycznej na dłuższe dystanse wiążą się z powstawaniem strat oraz ze spadkami napięć, które w ten sposób możemy wyeliminować.

Elektrownie hybrydowe w przyszłości mogą uniezależnić od cen energii elektrycznej, której cena będzie kształtowana w zależności od odległości odbiorcy do źródła jej wytwarzania – w ten sposób możemy uzyskać niezależność, bezpieczeństwo zasilania oraz dodatkowo również spadek cen energii elektrycznej.

Elektrownia hybrydowa

Mix energetyczny.

Wielkość dziennego zapotrzebowania mocy w Polsce zależna jest od wielu czynników wśród których najważniejsze obejmują:
pora dnia,
pora roku,
dzień tygodnia (w dni robocze występuję wyższe zapotrzebowanie na moc w szczycie porannym).

W praktyce każdego dnia występują dwa szczyty:
poranny w godzinach 7:00 – 15:00 (pokrywający się z godzinami pracy większości firm, sklepów, instytucji i urzędów),
wieczorny w godzinach 18:30 – 21:00 (zapotrzebowanie szczytowe generowane głównie przez gospodarstwa domowe).

Jednocześnie występuje również w miarę stałe podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które w Polsce aktualnie wynosi ok. 15.000 MW. Może ono być pokrywane przez energetykę konwencjonalną (węgiel kamienny i brunatny), która jest mało elastyczna w sensie włączania i wyłączenia bloku energetycznego (długo trwa i jest to dosyć kłopotliwe).

Mix energetyczny

Zapotrzebowanie szczytowe (łącznie zapotrzebowanie w szczycie ponad potrzeby stałe wynosi około 6.000 – 7.000 MW) może być pokrywane przez inne źródła, w tym m.in związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE):
elektrownie wiatrowe (występują problemy z przewidywalnością wielkości generowanej mocy z uwagi na występowanie wiatrów o różnej sile w różnych porach dnia i roku) ,
elektrownie fotowoltaiczne (okresy generowania prądu pokrywają się z okresem występowania szczytu porannego),
elektrownie opalane biomasą (mogą służyć do pokrywania zapotrzebowania w szczytach porannym i wieczornym),
elektrownie wodne (w szczególności elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą pracować w okresie wystąpienia szczytów porannego i wieczornego, poza szczytem następuje kumulowanie energii w postaci wody),
elektrownie gazowe (cechuje zdecydowanie lepsza elastyczność pracy od elektrowni konwencjonalnych, czyli możliwość szybkiego włączania i wyłączenia bloku energetycznego).

Mix energetyczny

Fotowoltaika jest w stanie przy dobrych warunkach pogodowych zapewnić zapotrzebowanie szczytu porannego przy czym zimą okres pracy tego typu źródeł jest zdecydowanie krótszy niż latem (z uwagi na krótszą obecność słońca na horyzoncie).

Ponadto przy zastosowaniu inteligentnych liczników energii elektrycznej możliwe jest kreowanie zużycia w okresach szczytów (celowe odbieranie nadwyżek energii w systemie, generowanych czy to przez fotowoltaikę, czy też energetykę wiatrową).

Dlatego tak ważne jest określenie planowanych udziałów w mikście energetycznym, który zapewni optymalne wykorzystanie zasobów (zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych).

Mix energetyczny

Źródło: www.pse-operator.pl