Archiwa tagu: instalacja fotowoltaiczna

Pożar instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna tylko w nocy nie znajduje się pod napięciem (światło księżyca oraz światło z lamp ulicznych nie wytwarzają niosą wystarczającej ilości energii, aby wywołać przepływ prądu w instalacji fotowotailcznej). Tak więc gaszenie instalacji fotowoltaicznej w nocy nie sprawia większego zagrożenia dla strażaków (nie przepływa prąd przez inwerter oraz nie występuje napięcie na modułach fotowoltaicznych).

W przypadku gaszenia pożaru budynku na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna, w pierwszej kolejności należy odłączyć falownik od modułów fotowoltaicznych (w trakcie dnia, kiedy świeci słońce, czy tylko po prostu jest widno), ponieważ występuje na niej napięcie stałe, często osiągające wartość 500-1000 V. Jednocześnie należy również odłączyć stronę prądu przemiennego, tak aby odciąć instalację fotowoltaiczną od sieci energetycznej. Dlatego ważne jest, aby lokalizacja falownika na którym znajduje się rozłącznik DC oraz rozłącznik AC były tak dobrane, aby możliwe było w miarę proste ich wyłączenie.
W przypadku lokalizacji inwertera na strychu budynku lub w innym ciężko dostępnym miejscu, można zabudować wyłącznik sterowany zdalnie (który można rozłączyć na przykład za pośrednictwem sygnału radiowego).

Inną metodą wyłączenia napięcia po stronie modułów fotowoltaicznych jest pokrycie modułów pianą, która odcina je od promieni słonecznych (podobnie jak zimą zalegający śnieg prowadzi do wyłączenia instalacji fotowoltaicznej, również za dnia). Niestety w przypadku pochyłych dachów pokrycie powierzchni modułów zwykłą pianą jest w stanie wyłączyć moduł na bardzo krótki czas (kilka minut, po czy napięcie powraca). Dlatego na świecie stosowane są specjalne środki spieniające, która są w stanie skutecznie i trwale odciąć moduły fotowoltaiczne od światła (zwykle powierzchnia modułów to tylko kilka lub kilkanaście metrów kwadratowych).

Niestety w przypadku gaszenia modułów fotowoltaicznych ciągłym strumieniem wody może stanowić zagrożenie dla życia strażaków, ponieważ występujące na modułach napięcie elektryczne może zostać przeniesione przez strumień wody (która jest dobrym przewodnikiem elektrycznym). Dlatego zaleca się używania strumienia rozproszonego (nie ciągłego), i wtedy możliwe jest gaszenie modułów fotowoltaicznych z odległości conajmniej 1 metra (zaleca się gaszenie z odległości ok. 5 metrów).

W przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w systemy magazynowania energii elektrycznej (baterie Li-ion, AGM lub kwasowo-ołowiowe) ważne jest, aby natychmiast ochłodzić baterię (najlepiej wodą, aby zapobiec uszkodzenia jej obudowy).

Ponieważ instalacja fotowoltaiczna stanowi pokrywę dachu, która może utrudniać dostęp do ognia. Jednocześnie nie należy chodzić po modułach, czy próbować ich demontować na pracującej instalacji fotowoltaicznej.

Najczęstszymi przyczynami pożaru są błędy w wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (pojawienie się łuku w połączeniach elektrycznych, lub wadliwe wykonanie elementów takich jak moduły i inwertery). Dlatego planowanie i budowa systemów fotowoltaicznych musi zawsze odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Najnowsze falowniki mogą być wyposażone w specjalne układy wykrywające sytuacje pojawienia się łuku elektrycznego w instalacji fotowoltaicznej i wtedy warto pomyśleć o wyposażeniu naszej instalacji w taki układ.

Jeśli podczas gaszenia pożaru obiektów na których znajdują się instalacje fotowoltaiczne uwzględnione zostaną powyższe zasady bezpieczeństwa związane z instalacjami elektrycznymi, wtedy proces gaszenia nie będzie sprawiał zagrożenia dla strażaków oraz dla osób postronnych.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Każda instalacja fotowoltaiczna składa się z przewodów elektrycznych, zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak z zmiennego (AC), puszek przyłączeniowych, osprzętu oraz złaczek przyłączeniowych. Dobór przewodów elektrycznych ma duży wpływ na wielkość strat mocy całej instalacji i w praktyce przyjmuje się, że wielkość tych strat (na drodze moduły fotowoltaiczne -> inwerter -> przyłącze energetyczne) nie powinna przekraczać wartości 1% (dla strony DC i AC).

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Wśród podstawowych wymagań przewodów elektrycznych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych są:
– odporność na promieniowanie UV,
– odporność na wilgoć,
– odporność na uszkodzenia mechaniczne (podwójna izolacja),
– max. napięcie 1,8 kV,
– temperatura pracy – 40 – +90 st. C

Zastosowanie niewłaściwych przewodów elektrycznych (np. nieodpornych na promieniowanie UV) może doprowadzić do wystąpienia zwarcia instalacji co jest szczególnie istotne w perspektywie udzielanej gwarancji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej (najczęściej 10 lat i dłużej).

Z uwagi na możliwość wystąpienia uszkodzenia przewodów pod wpływem obciążeń mechanicznych wiatru, wykonując instalację fotowoltaiczną należy zwrócić uwagę na właściwe jej przymocowanie do podłoża (najlepiej zamontować w korytkach lub trasach kablowych).
Poza tym podczas prowadzenia przewodów należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
ostre krawędzie muszą być zabezpieczone przy pomocy specjalnych zabezpieczeń,
– należy unikać załamań i ostrych zagięć przewodów,
– przy przejściach przez ściany przewody należy prowadzić w odpowiednich zabezpieczeniach,
– z uwagi na duże prądy przewody po stronie DC powinny być prowadzone oddzielnie (dodatni i ujemny),
przekroje przewodów powinny być dobrane w ten sposób, aby z jednej strony stanowiły niską oporność dla przepływającego prądu elektrycznego (straty nie wyższe niż 1 %), a z drugiej strony aby nie nagrzewały się do temperatur wyższych od dopuszczalnych dla materiału izolacji.

Wszystkie podłączenia znajdujące się szczególnie po stronie prądu stałego powinny być wykonane w odpowiedni sposób, ponieważ najmniejsza przerwa po stronie prądu stałego może grozić pojawieniem się łuku elektrycznego, który w konsekwencji może spowodować pożar.

Drugim bardzo ważnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej są puszki przyłączeniowe (ang. Junction box), w których zabudowane są diody prostownicze (bypasowej). Niewłaściwa szczelność elementów puszki przyłączeniowej może prowadzić do przyspieszonego uszkodzenia modułu w wyniku przedostania się wody do wnętrza modułu. Z drugiej strony puszki przyłączeniowe powinny być wyposażone w odpowiednio wykonane otwory wentylacyjne zapewniające wymianę w niej powietrza (diody podczas pracy wytwarzają duża ilość ciepła i tym samym przy braku wentylacji puszki może dojść do stopienia tworzywa sztucznego, z którego są wykonane). Możliwa jest reygnacja z wentylacji puszek, przez zastosowanie innych środków (np. ograniczenie prądu przez zastosowanie podwónej liczby diód bypasowych).

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Każda puszka przyłączeniowa oraz elementy składowe powinny spełniać odpowiednie normy specjalistyczne, a w szczególności powinny posiadać:
– odpowiedni stopień ochrony IP,
napięcie pracy (chwilowo min. 1000 V),
– min. prąd pracy diód zabezpieczających (np. 10 A).

Przewody elektryczne miedzy sobą oraz między pozostałymi elementami instalacji fotowoltaicznej podłączone są za pomocą złączek przyłączeniowych. W praktyce stosowane są różne standardy w tym zakresie, np. MC 4, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić po pierwsze na prawidłowe zaprasowanie przewodów w złączkach, a z drugiej strony na zapewnienie szczelności połączenia uzyskanego za pomocą tych złączek.

Przy tej okazji warto również zwrócić na kompatybilność stosowanych złączek, ponieważ zastosowanie podobnych, ale nie identycznych złączek, może w przyszłości spowodować również problemy z połączeniem elektrycznym (szczególnie po stronie prądu stałego).

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Inwerter jest urządzeniem służącym do zamiany napięcia stałego na zmienne. Inwertery są ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej, ponieważ moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały (można nimi również zasilić bezpośrednio urządzenia prądu stałego, jednakże w praktyce najbardziej rozpowszechnionymi odbiornikami są zasilane prądem zmiennym).

Inwertery zależnie do sposobu pracy dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
“off-grid” – pracuje niezależnie od zewnętrznej sieci energetycznej i tym samym wymagają budowy instalacji tzw. wyspowych ( odseparowanych od zewnętrznej sieci energetycznej),
“on-grid” – pracuje w ścisłym powiązaniu z zewnętrznym systemem energetycznym, stale dopasowując podstawowe parametry pracy (amplituda, faza oraz częstotliwość napięcia) do parametrów zewnętrznej sieci energetycznej. W przypadku zaniku napięcia w sieci zewnętrznej następuje automatyczne wyłączenie inwertera.

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Moc inwertera zależy od mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej i w przypadku małych instalacji (do 5 kWp) można przyjąć jeden inwerter o mocy zbliżonej do mocy znamionowej instalacji.
W przypadku instalacji większych warto przewidzieć montaż kilku inwerterów ponieważ:
– przy większej liczbie inwerterów zmniejszamy ryzyko postoju instalacji podczas uszkodzenia jednego z nich,
– mamy możliwość lepszego porównania wydajności poszczególnych inwerterów i stwierdzenia nieprawidłowości ich pracy.

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny inwertera jest jego sprawność, która dla bardzo dobrej klasy inwerterów osiąga wartość 98 % (powinno się unikać inwerterów posiadających sprawność poniżej 93%). Ponadto istotnym kryterium oceny inwertera jest jego dobór pod względem optymalnego wykorzystania jego parametrów pracy (zwykle sprawność inwerterów spada wraz ze spadkiem poziomu wykorzystania jego mocy). Dlatego nie opłaca się instalować inwerterów o mocy znacznie przekraczającej moc szczytową instalacji fotowoltaicznej, ponieważ będą one pracowały z niższą sprawnością (sprawność inwertera na rozsądnym poziomie występuje przy mocy min. 1/3 mocy znamionowej).

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Zwykle moc inwerterów w stosunku do mocy szczytowej instalacji fotowoltaicznej powinna być w zakresie 85-115 %, optymalna wartość wynosi 95-100 %).

Poza tym wśród istotnych kryteriów wyboru inwertera można wymienić:
okres gwarancji (minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata i może być wydłużony przez producenta),
parametry elektryczne (zakres napięcia wejścia, zakres prądu wejścia, napięcie i prąd wyjścia) które należy dopasować do parametrów generatora fotowoltaicznego,
lokalizacja inwertera (urządzenia instalowane w pomieszczeniach zamkniętych powinny mieć IP20 do IP44, natomiast instalowane na zewnątrz powinny być klasy IP54 do IP65),
wykonanie inwertera (z transformatorem lub bez, przy czym przy transformacji zawsze występują straty i najczęściej na rynku dostępne są rozwiązania beztransformatorowe),
budowa inwertera (zintegrowany z modułem fotowoltaicznym o mocy do 1 kWp, w wykonaniu do podłączenia ciągów modułów o mocy do 50 kWp lub pracujące jako jednostki centralne i posiadające najczęściej moc powyżej 100 kWp),
liczba wejść (przy inwerterach do 100 kWp najczęściej liczba ta wynosi 2 lub 3 wejścia, przy czym do każdego wejścia powinny być podłączone moduły o podobnej charakterystyce elektrycznej),
zacienienie instalacji fotowoltaicznej (w przypadku podłączenia do inwertera ciągu modułów, które mogą być zasłaniane przez obiekty zewnętrze, warto przewidzieć dla nich niezależny inwerter),
możliwości serwisowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz ewentualnej wymiany inwertera.

Miejsce montażu inwertera powinno być tak dobrane, aby znajdował się możliwie blisko instalacji fotowoltaicznej, w celu obniżenia strat elektrycznych (im dłuższa odległość od modułów tym dłuższe kable przewodzące energię elektryczną i tym samym większe straty).
Ponadto z uwagi na generowanie szumu podczas pracy inwertera powinno się je instalować z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Z uwagi na możliwość chłodzenia inwertera, powinny one być zlokalizowane w miejscach chłodnych i wolnych od kurzu (zabezpieczenia temperaturowe inwerterów często powodują ich wyłączenie przy przekroczeniu określonej wartości temperatury, najczęściej granica ta wynosi ok. 70 C). Ponadto wraz ze wzrostem temperatury pracy inwertera spada jego wydajność oraz żywotność (dlatego warto przewidzieć instalację dodatkowego chłodzenia inwertera).

Inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Każda instalacja fotowoltaiczna musi podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom, które są warunkiem bezawaryjnej i bezpiecznej jej pracy oraz mają olbrzymi wpływ na osiągane przychody z inwestycji.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpieczeństwa każdej instalacji fotowoltaicznej jest jej prawidłowe jej wykonanie oraz odbiór co mogą zagwarantować wyłącznie przeszkoleni i doświadczeni instalatorzy. Wszelkie wady ukryte powstałe podczas montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być przyczyną problemów późniejszego jej operatora.

Dlatego jednym z podstawowych obowiązków operatora instalacji fotowoltaicznej jest regularne kontrolowanie osiąganych wydajności. Dzięki takiej kontroli jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć wszelkie różnice wydajności spowodowane uszkodzeniem lub czasowym zasłonięciem powierzchni instalacji (czy to w wyniku zabrudzenia części instalacji, czy też spowodowanej zasłonięciem śniegiem lub innymi czynnikami zewnętrznymi).

Jednocześnie warto zainwestować w system nadzoru pracy instalacji posiadający obok rejestracji wydajności również pomiar parametrów nasłonecznienia (będziemy w stanie szybciej wykryć znaczne spadki wydajności instalacji fotowoltaicznej przy porównywalnych warunkach atmosferycznych).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Przy tej okazji warto przynajmniej 2 razy w roku warto zaplanować mycie instalacji , podczas którego warto uwzględnić:
– unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych,
– podczas mycia lepiej jest stosować zwykłą wodę, bez żadnych dodatków (płynów do mycia, usuwania brudów, które mogą przyspieszyć starzenie się materiałów zastosowanych do produkcji modułów i tym samym spadek wydajności względnie modułów ich uszkodzenie),
– nie wolno stawać na powierzchnię modułów (grozi uszkodzeniem płytek krzemowych oraz szyby),
– powinno się unikać mycia modułów podczas słonecznych dni, kiedy temperatura modułów przekracza 70 stopni C i gwałtowne schłodzenie może doprowadzić do pęknięcia szyby,
– nie należy dotykać części przewodzących prąd elektryczny, ponieważ występuje duże ryzyko porażenia (szczególnie podczas kontaktu z przewodzącą prąd elektryczny wodą).

Zakres czynności konserwacyjnych intalacji fotowoltaicznej.
Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak burze, huragany czy śnieżyce warto przeprowadzić pozaplanową kontrolę instalacji fotowoltaicznej w szczególności uszkodzenia kabli podłączeniowych, dachu, konstrukcji oraz powierzchni modułów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek spadków wydajności instalacji w porównaniu z latami ubiegłymi (ponad naturalny spadek mocy związany ze starzeniem modułów), warto przeprowadzić jej szczegółową kontrolę.

Spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim spadek przychodów, który w dłuższym okresie może negatywnie wpłynąć na opłacalność inwestycji (okres amortyzacji inwestycji).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Odbiór instalacji fotowoltaicznej może mieć ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa jej użytkowania, jak również ma duży wpływ na dochodzenie praw inwestora z tytułu gwarancji.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Moduły fotowoltaiczne od pierwszego uruchomienia tracą w ciągu pierwszych 48 godzin około 2 – 4 % swojej mocy znamionowej. Poza tym każdego roku należy się liczyć ze stratą narastająco corocznie około 1 % pierwotnej wydajności modułów fotowoltaicznych. Związane jest to przede wszystkim ze “starzeniem” się materiałów użytych do produkcji modułu (również płytki krzemowe tracą stopniowo swoją wydajność) i jest to rzeczą normalną. Jednakże jeśli moduły fotowoltaiczne posiadają wady ukryte, to wtedy musimy się liczyć ze stratami wyższymi niż 1 % rocznie, co może przełożyć się niekorzystnie na wielkość przychodów uzyskiwanych z tytułu użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Również fachowość montażu może mieć duży wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej (naprężenia powstałe podczas montażu instalacji fotowoltaicznej mogą wpłynąć na uszkodzenie modułów fotowoltaicznych i tym samym na wydajność instalacji PV).

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Zatem jeśli chcemy w przyszłości dochodzić naszych praw gwarancyjnych w zakresie wydajności i warunków gwarancyjnych, to powinniśmy zadbać o przeprowadzenie należytego odbioru instalacji fotowoltaicznej.

Wśród danych które powinny zostać określone podczas takiego odbioru można wymienić charakterystykę i lokalizację instalacji, parametry podstawowych urządzeń, nazwy producentów poszczególnych urządzeń, charakterystykę instalacji (przekroje kabli, rodzaje zabezpieczeń, inne). Warto zadbać również o to, aby instalator zadeklarował w protokole odbioru wykonanie i uruchomienie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi. Ponadto instalator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania oraz konserwacji instalacji fotowoltaicznej, a potwierdzenie wykonania takiego szkolenia może być integralną częścią protokołu odbioru.

Tutaj można pobrać przykładowy protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej: Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej/.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Kiedy opłaca się sprzedaż wyprodukowanej energii z fotowoltaiki?

Decyzja o tym czy sprzedawać energię elektryczną wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznej, czy też zużywać we własnym zakresie jest istotna z punktu widzenia opłacalności inwestycji. Na dzień dzisiejszy chcąc sprzedawać energię elektryczną musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim skalę inwestycji i formę działalności (osoba fizyczna lub prawna).

Mikroinstalacje budowane przez osoby fizyczne (Prosument) mogą liczyć na następujące przychody:
zużycie energii elektrycznej w taryfie dziennej (6:00 – 13:00 oraz 15:00 – 22:00) na potrzeby własne (stawka ok. 0,6 PLN/kWp),
zużycie energii elektrycznej w taryfie nocnej (22:00 – 6:00 oraz 13:00 – 15:00) – jeśli mamy dwie taryfy, to wtedy obowiązuje stawka ok. 0,23 PLN/kWh (jeśli mamy tylko jedną taryfę to wtedy mamy do czynienia ze stawką ok. 0,6 PLN/kWh),
sprzedaż energii elektrycznej przy stawce odpowiadającej 80 % wartości energii elektrycznej, co daje wartość ok. 0,13 PLN/kWh,

W przypadku mikroinstalacji nie możemy liczyć na przychody z tytułu sprzedaży praw majątkowych (zielonych certyfikatów), o które będzie występował i z których będzie korzystał operator energetyczny. Jednakże w tym przypadku sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez operatora mikroinstalacji dotyczyć będzie wyłącznie nadwyżek energii nie zużytej. Dlatego tak ważne jest, aby właściwie dobrać wielkość i parametry instalacji fotowoltaicznej Prosumenta.

Z tych prostych założeń wynika, że najbardziej opłaca się zużywać energię elektryczną w porze kiedy występują najwyższe ceny energii (dzień) i tak też najlepiej jest planować wielkość instalacji fotowoltaicznej – aby przede wszystkim zużywać energię przy najwyższych stawkach (rekuperacja, grzejniki łazienkowe, osuszanie lub nawilżanie powietrza, lodówka, wentylator).

W przypadku gdy prowadzimy działalność gospodarczą, nawet nie koniecznie w domu na którym mamy zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, wtedy zostajemy zmuszeni do sprzedawania wyprodukowanej energii elektrycznej, uwzględniając przy tym przychody związane z prawami majątkowymi (zielonymi certyfikatami). Tym samym przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zostają powiększone o ok 200 – 300 PLN z tytułu sprzedaży praw majątkowych (zielonych certyfikatów).

Sprzedając energię elektryczną do sieci musimy pokryć koszty operacyjne prowadzenia działalności – min. to koszt 254,55 zł miesięcznie ubezpieczenia zdrowotnego (przy pełnych kosztach to kwota ponad 900 PLN miesięcznie). Ponadto chcąc sprzedawać energię elektryczną musimy wystąpić o koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Dla przykładu budując instalację o mocy 8 kWp w najlepszych miesiącach (maj – lipiec) możemy liczyć się z produkcją energii na poziomie 1-1,2 MWh/ miesiąc. Z kolei w miesiącach zimowych produkcja energii może osiągnąć wielkość 0,1-0,2 MWh/ miesiąc (grudzień – styczeń). Odpowiadające wielkości produkcji przychody ze sprzedaży energii to odpowiednio 250 – 300 PLN w miesiącach letnich, oraz 25- 50 PLN w miesiącach zimowych (zostaną one powiększone o przychody z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów).

Stąd w miesiącach zimowych nie pokrylibyśmy nawet kosztów operacyjnych (ubezpieczenia zdrowotnego, księgowości), nie mówiąc już o pełnych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego produkcja energii elektrycznej przy tak małej instalacji fotowoltaicznej może być jedynie uzupełnieniem działalności podstawowej (może wpływać na wielkość osiąganych przychodów, kosztów, wyników działalności podstawowej).

Jeśli chodzi o sprzedaż lub używanie energii elektrycznej na własne potrzeby to wiele zależy również od struktury kosztów energii. W tym zakresie wiele nam powie umowa jaką mamy z zakładem energetycznym. Ponieważ każda umowa to co najmniej następujące składniki kosztowe:
przesył (50 PLN/ MW – 250 PLN/MW),
energia (180 – 250 PLN/ MW)
jakość (20 – 60 PLN/MW).

Koszty przesyłu uzależnione są od wielkości napięcia które mamy podłączone do obiektu (nn – wyższa kwota przesyłu, sn/wn – niższa kwota przesyłu).
Koszt energii – czynnikiem decydującym o cenie jest ilość zużywanej energii (im większe zużycie tym możliwa jest niższa cena do wynegocjowania).
Koszt zielonych certyfikatów, które są stałe na jednostkę wyprodukowanej energii i tym samym nie mają wpływu na kwestię opłacalności zużycia lub sprzedaży energii.

Osoby zainteresowane informacjami na temat możliwego uzysku energii elektrycznej oraz przychodami zapraszamy do skorzystania kalkulatora kalkulatora kosztów instalacji fotowoltaicznej: Kalkulator kosztów PV

Tak więc w przypadku zużywania energii na własne potrzeby najbardziej jest opłacalna sytuacja, kiedy mamy wysokie koszty przesyłu bo to je możemy niejako “odzyskać”. Przy niskich kosztach przesyłu, różnica między sprzedażą do sieci i zużyciem własnym jest niewielka i wtedy lepiej jest sprzedawać energię elektryczną, aby nie musieć inwestować w jej magazynowanie energii elektrycznej (no chyba, że nasze potrzeby energetyczne są tak duże, że jesteśmy w stanie zużywać wszystko co wyprodukujemy). Magazynowanie to z kolei wysokie koszty zakupu akumulatorów (zalecane są żelowe) i następnie ich wymiana po określonym czasie (żywotność wynosi ok. 4-6 lat, w szczególnych przypadkach akumulatorów Li-Jon okres bezawaryjnej pracy może sięgnąć nawet 10-15 lat).

Sprzedaż wyprodukowanej energii z fotowoltaiki

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

Każda instalacja fotowoltaiczna oraz operator instalacji mogą być ubezpieczeni, przy czym te dwa obszary są niezależne i każdy z nich obejmuje inny obszar ubezpieczenia.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności operatora fotowoltaicznego nie pokrywa szkód wyrządzonych przez urządzenie, ale uszkodzenie samego sprzętu. Może ono obejmować na przykład uszkodzenia spowodowane przez ogień, burzę lub powódź. Ponadto często obejmują one także szkody powstające w wyniku przepięcia wywołanego przez piorun uderzający w instalację fotowoltaiczną. Również skutki utraty przychodów przez operatora wynikające z przerwy pracy instalacji mogą być zawarte w ubezpieczeniu.

Utrata przychodów może oznaczać, że system nie pracuje przez okres na przykład od 3 do 18 miesięcy i wtedy firma ubezpieczeniowa może wypłacać zwrot sumy odpowiadające utraconym przychodom.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Przykładowo dla instalacji o mocy 6,5 kW roczne ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej może wynieść około 90 EUR (dane z rynku niemieckiego).

Poniżej wymienione elementy mają wpływ na wartość składki ubezpieczeniowej instalacji fotowoltaicznej:
– cena systemu – bez VAT (suma ubezpieczenia),
– wielkość instalacji (w kWp),
– klasa podłoża na których znajduje się instalacja,
– lokalizacja instalacji (dom, warsztat, budynek gospodarczy, inne),
– rodzaj dachu (płaski, skośny),
– czy instalacja znajduje się w pobliżu zamieszkałych budynków?,
– kto zainstalował instalację (osoba prywatna, instalator)?,
– czy instalacja wyposażona jest w instalację przeciwodgromową?,
– czy instalacja wyposażona jest w system alarmowy?,
– czy instalacja znajduje się w pobliżu miejsca składowania łatwopalnych materiałów (jak słoma, papier, drewno, farby)?,
– czy do instalacji w dalszym ciągu produkowane są części zamienne i zapasowe?,
– wiek instalacji,
– okres ubezpieczenia instalacji,
– metoda płatności za ubezpieczenie,

Za szkody wyrządzone przez instalację fotowoltaiczną odpowiada specjalne ubezpieczenie operatora instalacji fotowoltaicznej (nie są one uwzględnione w ubezpieczeniu prywatnym operatora lub w ubezpieczaniu nieruchomości na której znajduje się instalacja). Takie uszkodzenia mogą wystąpić na przykład w wyniku pożaru instalacji zamontowanej na dachu wynajmowanego budynku.

Ubezpieczenie operatora instalacji fotowoltaicznej, dla podobnej wielkości instalacji o mocy 6,5 kW, rocznie może wynieść około 70 EUR (suma ubezpieczeniowa 1.000.000 EUR – dane z rynku niemieckiego).

Poniżej wymienione elementy mają wpływ na wartość składki ubezpieczeniowej operatora instalacji fotowoltaicznej:
– wartość instalacji,
– moc instalacji (w kWp),
– powierzchnia instalacji (w m2),
– miejsce zabudowy instalacji (prywatna nieruchomość, dzierżawiona nieruchomość),
– wykonawca instalacji (samodzielny montaż, firma montażowa),
– liczba budynków na których znajduje się instalacja,
– okres ubezpieczenia,
– metoda płatności.

Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest na okres 1 lub 3 lat i wartość przedłużenia ubezpieczenia oczywiście będzie zależała od historii ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej. Wysokość składek zależy w duzej mierze do poziomu konkurencji na rynku ubezpieczeń – powyższe podane ceny dotyczą dojrzałego rynku niemieckiego, gdzie w fotowoltaice pracuje już ponad 35.000 MW,

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
.