Archiwa tagu: Produkcja modułów fotowoltaicznych

Produkcja modułów fotowoltaicznych

Technologia produkcji modułów fotowoltaicznych ma decydujący wpływ na jakość produktów i tym samym na okres bezawaryjnej pracy modułów fotowlotaicznych.

Każdy producent modułów fotowoltaicznych powinien posiadać aktualny certyfikat wyrobów, który z jednej strony potwierdza parametry modułów, a z drugiej strony z dużym prawdopodobieństwem pozwala przyjąć bezawaryjną pracę modułów w ciągu deklarowanego przez producenta okresu gwarancji (dzięki wykonaniu przyspieszonych badań starzeniowych).

Produkcja modułów fotowoltaicznych

Oczywiście certyfikacja wyrobów nie zabezpieczy kupującego moduł fotowoltaiczny przed ryzykiem związanym z wystąpieniem problemów w czasie późniejszej pracy instalacji fotowoltaicznej, jednakże powinna być pierwszym warunkiem podjęcia rozmów z dostawcą.

Z drugiej strony rodzaj wyposażenia produkcyjnego i stosowana technologia mają duży wpływ na możliwość wystąpienia wad seryjnych, wpływających na okres bezawaryjnej pracy instalacji fotowoltaicznej oraz na przyspieszony spadek jej wydajności (w normalnych warunkach spadek wydajności nie powinien przekraczać 0,5 – 1 % rocznie). Im niższy spadek wydajności modułów fotowoltaicznych, tym większa będzie ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

Produkcja modułów fotowoltaicznych

Wśród podstawowych wad seryjnych modułów można wymienić:
delaminacja lub przyspieszone starzenie folii kapsulacyjnej skutkujące żółknieniem lub powstawaniem nieszczelności modułu, co w pierwszym przypadku wpływa na spadek wydajności, a w drugim przypadku prowadzi do uszkodzenia modułu fotowoltaicznego,
zła jakość puszek przyłączeniowych oraz liczba diód bypasowych mogą wpłynąć na uszkodzenie modułu lub w skrajnym przypadku mogą nawet wywołać pożar,
– występowanie mikropęknięć modułów fotowoltaicznych, które przyspieszają spadek mocy instalacji fotowoltaicznej,
– niewłaściwe wykonanie elektrycznych połączeń wewnątrz modułowych może prowadzić do spadku wydajności modułu lub nawet do niebezpieczeństwa występowania błędów Hot Spot (mogą również doprowadzić do pożaru instalacji fotowoltaicznej),
– niewłaściwe dobranie ram aluminiowych i materiału uszczelnienia, które może spowodować występowanie nieszczelności modułów (uszkodzenie modułu).

W praktyce z powodu błędów seryjnych zdarzają się przypadki spadków mocy rzędu 30 – 40 % po pierwszym roku pracy instalacji fotowoltaicznej (wg. założeń nie powinny być wyższe niż 3 – 4 %)

Automatyzacja produkcji modułów fotowoltaicznych nie zawsze musi oznaczać brak błędów wewnętrznych, jednakże dzięki powtarzalności produkcji jest jednym z ważniejszych warunków ich wysokiej jakości i stabilności pracy instalacji fotowoltaicznej w dłuższym okresie jej użytkowania.

Produkcja modułów fotowoltaicznych

Błędy wewnętrzne modułów fotowoltaicznych z jednej strony powodują szybszy spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej (zmniejszają się przychody), a z drugiej strony mogą doprowadzić do okresowego przymusowego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej.

Oczywiście kupujący moduły fotowoltaiczne nie jest w stanie zabezpieczyć się przed wystąpieniem błędów związanych ze stosowaniem niewłaściwej ich technologii produkcji, jednakże na pewno jest w stanie ograniczyć ryzyko korzystając ze sprawdzonych rozwiązań (referencje, badanie rynku), czy też wykupując ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

Poza tym warto również wziąć pod uwagę fakt, że bezawaryjna praca instalacji to nie tylko jakość wykonania modułów fotowoltaicznych. Można przyjąć, że w co najmniej 50 % za jakość wykonania instalacji fotowoltaicznej odpowiedzialna jest firma montująca czyli tzw. instalator (błędy niewłaściwego montażu lub błędy popełnione jeszcze na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej).

Biorąc pod uwagę fakt, że prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna może pracować bezawaryjnie przez okres co najmniej 25 lat (najsłabszym punktem każdej instalacji fotowoltaicznej na dzień dzisiejszy stanowią inwertery), dlatego warto podjąć trud jak najlepszego wyboru zarówno wyposażenia i osprzętu instalacyjnego, jak również wykonawców instalacji fotowoltaicznej.

Produkcja modułów fotowoltaicznych