Archiwa tagu: termografia

Termografia w fotowoltaice

Termografia jest procesem wykorzystującym promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie podczerwieni o długości fali od ok. 900 do 1.400 nm do obrazowania promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Badanie termograficzne wykonuje się przy pomocy kamer termowizyjnych.

Termografia

Dzięki termografii możemy badać różnice temperatur ciał stałych i na tej podstawie możemy:
– analizować straty ciepła w budynkach (audit energetyczny),
– straż pożarna i straż graniczna jest w stanie w dymie, nocy lub we mgle wyszukiwać ludzi (na podstawie różnic temperatur otoczenia i człowieka),
– badania procesów technologicznych (podwyższona temperatura części maszyn związana z ich zużyciem) oraz kontrola jakości,
badania medyczne (badania różnic temperatur różnych części ciała, np. badanie zatok, piersi),
energetyka (badanie linii energetycznych, w tym strat związanych z wydzielaniem ciepła).

Termografia

Szerokie spektrum zastosowań termografii odnosi się do optymalizacji energetycznej budynków, gdzie występuje olbrzymi potencjał ograniczania kosztów zużycia energii cieplnej. Każde miejsce w którym występuje podwyższony ubytek energii cieplnej wykazuje występowanie znacznych gradientów temperatur widocznych przy pomocy kamery termowizyjnej. Przeprowadzając szczegółową analizę termogramów (obrazów pochodzących z kamer termowizyjnych) jesteśmy w stanie ustalić temperaturę w dowolnym miejscu badanego obrazu. Obraz termograficzny zwykle można badać porównując go z obrazem rzeczywistym, przy czy jedynym ograniczeniem jest rozdzielczość. Z uwagi na dużo informacji zapisanych w obrazie termograficznym, zwykle posiadają one ograniczenia rozdzielczości (standardowa rozdzielczość wynosi 320×200 lub 640×320).

Termografia

Jednym z obszarów zastosowań termografii to badania mostków cieplnych w budownictwie, w miejscu gdzie bardzo często pojawia się wilgoć. Miejsca posiadające niższą temperaturę sprzyjają skraplaniu się wody i tym samy przy długotrwałym przekroczeniu poziomu wilgotności powyżej 70% występuje podwyższone ryzyko powstawania w nich pleśni oraz grzybów.

Termografia znalazła również szerokie zastosowanie w energetyce odnawialnej do oceny stanu instalacji fotowoltaicznych. Używając kamery termowizyjnej możemy ocenić jakość modułów fotowoltaicznych zastosowanych do budowy instalacji fotowoltaicznej. Moduł fotowoltaiczny w przypadku jednolitego nasłonecznienia występującego na całej jego powierzchni posiada jednakową temperaturę. Jednocześnie każda wada ukryta (np. uszkodzenie płytek krzemowych, występowanie Hot Spot-ów) może prowadzić do miejscowego podnoszenia się temperatury modułu fotowoltaicznego (w miejscu występowania takiej wady). Również niewłaściwe chłodzenie modułów fotowoltaicznych może zostać wykryte przy pomocy kamery termowizyjnej (max. temperatura pracy modułów fotowoltaicznego w wykonaniu standardowym wynosi 90 st. C).

Termografia

Termografia dzięki unikalnym własnościom posiada szerokie możliwości zastosowania w energetyce odnawialnej i często jest jednym z głównym narzędzi pozwalających na wykrycie obecnych lub przyszłych problemów (instalacji fotwoltaicznych oraz wiatraków).