Archiwa tagu: zanieszczyszczenie powietrza

Inwestycja w zdrowie – OZE?

W okresie od października do kwietnia każdego roku występują olbrzymie problemy z jakością powietrza, które w dużej mierze związane są ze spalaniem paliw stałych.

Szczególnie widoczne jest to w takich parametrach powietrza jak stężenie pyłu zawieszonego (PM10) oraz (PM2,5). W najbardziej uciążliwych okresach przekroczenie norm wynosi 300% i więcej.

Inwestycja w zdrowie

Jak wykazują badania pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Więcej na temat skutków długookresowego oddziaływania pyłu zawieszonego na organizm ludzki można przeczytać pod adresem:
www.airqualitynow.eu.

Liczba dni w roku 2012 w czasie których występowało przekroczenie normy pyłu zawieszonego (PM10) o ponad 100% (dane obliczone na podstawie Śląskiego Monitoringu Powietrza):
Bielsko-Biała – 61
Cieszyn – 42
Częstochowa – 48
Dąbrowa Górnicza – 66
Gliwice – 123
Katowice – 139
Rybnik – 127
Sosnowiec – 114
Tychy – 98
Wodzisław – 139
Zabrze – 137
Złoty Potok – 39
Żywiec – 129

Można się zastanawiać, jak duży jest udział motoryzacji oraz przemysłu w tym problemie, jednakże niestety tak duże i częste przekroczenia norm pojawiają się wyłącznie w okresie zimowym (w mniejszym stopniu również wiosennym i jesiennym, przy dużych spadkach temperatur zewnętrznych).
Przypuszczenia te potwierdzają dane zbierane przez Portal www.eea.europa.eu, wg którego spalanie paliw ma największy udział w powstawaniu pyłu zawieszonego w Europie (w Polsce udział ten jest jeszcze wyższy od średniej europejskiej, z uwagi na strukturę paliwową występująca przy ogrzewaniu budynków).

Inwestycja w zdrowie

Dodatkowo wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych pogarsza się stan
otaczającego nas powietrza (zwiększa się ilość spalanych paliw stałych
zarówno w piecach gospodarstw domowych, jak również w energetyce zawodowej). Tym samym mieszkańcy coraz bardziej odczuwają tego skutki, czego wynikiem są coraz częściej pojawiające się problemy ze zdrowiem.

Rozwiązaniem tego problemu z jednej strony może być stosowanie
energooszczędnych technologii w budownictwie, a z drugiej strony powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak:
pompy ciepła,
instalacje solarne (grzewcze),
instalacje fotowoltaiczne.

Szczególnie jest to istotne w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ilość emitentów na km2 jest olbrzymia i gdzie tym samym powietrze jest najbardziej zanieczyszczone.

Źródło danych: www.stacje.katowice.pios.gov.pl.

Inwestycja w zdrowie