Tag Archive: zanieszczyszczenie powietrza

29 stycznia, 2013   /   : PROSUN   /   , , ,

Inwestycja w zdrowie – OZE?

Inwestycja w zdrowie – OZE?

W okresie od października do kwietnia każdego roku występują olbrzymie problemy z jakością powietrza, które w dużej mierze związane są ze spalaniem paliw stałych. Szczególnie widoczne jest to w takich parametrach powietrza jak stężenie pyłu zawieszonego (PM10) oraz (PM2,5). W najbardziej uciążliwych okresach przekroczenie norm wynosi 300% i więcej. Jak wykazują badania pyły stanowią poważny […]

Przeczytaj całość