Kalkulator kosztów wytworzenia energii cieplnej

Dane wejściowe
Dane podstawowe systemu grzewczego:
Cecha Wartość Jednostka Uwagi
Wartość inwestycji : [PLN] Wpisujemy wartość inwestycji związanej z zakupem urządzenia i instalacji grzewczej (wraz z grzaniem wody użytkowej).
Zapotrzebowanie na energię cielną do ogrzania wody dla mieszkanca w ciągu roku : [kWh/rok] Zyżycie 50 litrów wody dziennie odpowiada zapotrzebowaniu na energię wynoszącą ok. 500 kWh/rok
Liczba miszkanców budynku : [szt.]
Sprawność : [%] Sprawność urządzenia grzewczego przy spalaniu paliwa
Ilość energii z jednostki paliwa : [kWh/ j.m.] Ilość energii cieplnej wytwarzanej z jednostki paliwa (np. z tony węgla).
Koszt serwisowania : [PLN/rok]
Koszt nośnika energii : [PLN/ j.m.] Koszt paliwa odpowiadający jednostce miary (np. cena tony węgla).
Oprocentowanie kredytu : [%] Wartośc realna oprocetnowania, uwzględniająca również koszty dodatkowe.
Dodatkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (pompa, silnik, wentylator) : [kWh/rok] Piec często potrzebuje do swojej pracy wentylator ze sterowaniem, które zużywają energie elekktryczną.
Okres amortyzacji : [lata] Okres po którym planujemy wymianę urządzenia.
Wartość dotacji zewnętrznej: [PLN]
Powierzchnia ogrzewana budynku: [m2]
Klasa energetyczna budynku (rok): [kWh/m2]
Dane dodatkowe - ceny nośników energii :
Cecha Wartość Jednostka Uwagi
Cena oleju opałowego : [PLN/100 litrów]
Opłata stała za dostawę gazu : [PLN/rok]
Cena gazu ziemnego : [PLN/m3]
Cena gazu LPG : [PLN/m3]
Opłata stała za dostawę energii elektrycznej : [PLN/rok]
Cena energii elektrycznej (taryfa dzienna) : [PLN/kWh]
Cena energii elektrycznej (taryfa nocna) : [PLN/kWh]
Cena peletu : [PLN/tona]
Cena drewna opałowego (buk) : [PLN/metr przestrzenny]
Cena węgla : [PLN/tona]
Copyrights : PRO-SUN   © 2013