Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Air Mass

AM (Air Mass) jest to masa powietrza składająca się na atmosferę ziemi stanowiąca opór dla przechodzącego przez nie promieniowania słonecznego, która wpływa zarówno na osłabieniee jego natężenia, a dodatkowo na zmianę jego widma spektralnego. Dla Europy Środkowo-Wschodniej przyjmuje się wartość 1,5, która odpowiada prostopadłemu padaniu promieniowania świetlnego na powierzchnię modułu fotowoltaicznego.

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl