Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Hot Spot

Hot Spot powstaje w momencie osłaniania płytki krzemowej włączonej w obwodzie szeregowym w module fotowoltaicznym. Osłonięta płytka krzemowa zachowuje się jak rezystor i w sytuacji przepływu przez nią znacznego prądu zaczyna się ogrzewać, aż do momentu zupełnego jej zniszczenia. Aby uniknąć uszkodzenia płytek krzemowych w modułach fotowoltaicznych stosuje się diody bypasowe (najczęściej 3 lub 6 szt/moduł).

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl