Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Instalacja „off-grid”

Instalacja „off-grid” jest to instalacja fotowoltaiczna nie podłączona do sieci elektroenergetycznej. W przypadku instalacji „off-grid” z jednej strony musimy zbudować niezależną (od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej) instalację zasilania odbiorników energii elektrycznej, a z drugiej strony najczęściej wystepuje w nich konieczność magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach.

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl