Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna jest zestawem urządzeń i osprzętu służącego do produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są moduły fotowoltaiczne, inwerter, przewody podłączeniowe oraz licznik energii elektrycznej. W zależności od sposobu wykonania instalacje fotowoltaiczne dzielmy na podłączone do sieci energetycznej "on-grid" i autonomiczne "off-grid".

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl