Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Instalator

Instalator jest to osoba fizyczna lub prawna posiadająca potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnienia do wykonywania instalacji OZE (wymagania w tym zakresie opisuje Ustawa OZE).Więcej na temat:

Krzem w fotowoltaice

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl