Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej
Leksykon OZE przedstawia wyjaśnienia podstawowych pojęć obejmujących zagadnienia związane z energetyką odnawialną.Energia odnawialna może być wytwarzana w różnych źródłach, w szczególności może powstawać z wykorzystaniem :

promieniowania słonecznego przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną,

wiatru przetwarzanego na energię elektryczną,

biomasy, która poczas spalania wytwarza ciepło,

wody, wytwarzającej energię elektryczną podczas przepływu i jednoczesnym generowaniu energuu mechanicznej,

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl