Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Kąt nachylenia

Kąt nachylenia jest kątem pomiędzy powierzchnią modułu fotowoltaicznego i powierzchnią poziomą (równoległą do powierzchni ziemi). W zależności od szerokości geograficznej w miejscu lokalizacji instalacji fotowoltaicznej występuje różna wartość optymalnego kąta nachylenia.Więcej na temat:

Budowa modułu fotowoltaicznego

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl