Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Krzem polikrystaliczny

Krzem polikrystaliczny powstaje podczas wzrostu polikryształów krzemu w postaci bloku i składa się z przylegających do siebie kryształów, które mają wielkość rzędu kilku milimetrów do centymetra. Typowym techniką wytwarzania krzemu polikrystalicznego jest metoda odlewania wlewków.Więcej na temat:

Płytka krzemowa


Krzem w fotowoltaice

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl