Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Performance Ratio

Performance Ratio jest to współczynnik wydajności, który jest niezależny od orientacji systemu fotowoltaicznego i promieniowania globalnego. Performance Ratio podaje stosunek rzeczywistej energii na wyjściu układu fotowoltaicznego do teoretycznie możliwej wydajności energetycznej.

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl