Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Prosument

Prosument jest programem wsparcia rozproszonych, odnawialnych źródeł emergii w którym beneficjentami są gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Okres realizacji przypada na lata 2014 - 2018 i jego budżet wynosi 600 mln PLN.Więcej na temat:

Prosument, czyli świadomy i aktywny konsument

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl