Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Promieniowanie rozproszone

Promieniowanie rozproszone /dyfuzyjne/ jest promieniowaniem słonecznym wtórnym, które najczęściej ma kąt różny od promieniowania emitowanego prostopadle przez słońce. Rozproszenie najczęściej następuje w wyniku przejścia przez chmury, odbicia od różnego rodzaju przeszkód oraz nieregularnej powierzchni szyby w module fotowoltaicznym.Więcej na temat:

Mapa nasłonecznienia Polski

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl