Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Promieniowanie globalne

Promieniowanie globalne jest to całkowita energia promieniowania słońca padająca w jednostce czasu na powierzchnię poziomą Ziemi. Globalne promieniowanie składa się promieniowania rozproszonego oraz z promieniowania bezpośredniego. W przypadku padania promieniowania prostopadle do powierzchni ziemi natężenie jego wynosi około 1.000 W/m2. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne i różną liczbę godzin słonecznych w roku energia promieniowania docierająca do różnych miejsc w Polsce wyniosi około 1.000 kWh/m2 (na równiku wynosi około 2.200 kWh/m2).Więcej na temat:

Mapa nasłonecznienia Polski

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl