Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Samochód elektryczny

Samochód elektryczny jest to pojazd napędzany za pośrednictwem silnika elektrycznego, który zasilany jest energią elektryczną, najczęściej zmagazynowaną w baterii akumulatorów. Częścią składową samochodu elektrycznego może być również zamontowania na nim instalacja fotowoltaiczna.

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl