Leksykon pojęć z zakresu energii słonecznej

Zjawisko fotowoltaiczne

Zjawisko fotowoltaiczne opisuje powstawanie napięcia elektrycznego w półprzewodniku, w którym nośniki ładunku elektrycznego (elektrony) wzbudzane są przez promieniowanie świetlne (fotony) i tym samym w obwodzie pojawia się prąd elektryczny (zjawisko zostało odkryte przez Becquerela).

Szukaj hasła


Copyright © 2013 - 2014 Pro-Sun.pl