Autokonsumcja

Autokonsumcja w fotowoltaice

Autokonsumpcja oznacza wykorzystanie energii elektrycznej w miejscu wytworzenia. Tym samym energia elektryczna jest kierowana z instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do odbiorników w domu. Mogą to być różnego rodzaju urządzenia (pralka, piec akumulacyjny, płyta indukcyjna, wentylator), względnie może zostać zmagazynowana w systemie bateryjnym.

Systemy fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z promieniowania słonecznego, jeśli tylko świeci słońce (względnie jest na dworze jasno). Jeśli w danej chwili nie ma zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym wtedy energią elektryczna może zostać przesłana do systemu bateryjnego. Taka energia w 100% (po odliczeniu strat na proces ładowania, które są rzędu 10 – 30 %)) może być wykorzystana w okresie gdy nie pracuje instalacja fotowoltaiczna.

Gdy jednak pojemność systemu bateryjnego zostanie wyczerpana, wtedy energia elektryczna zostanie wysłana do sieci publicznej (prosument będzie mógł wykorzystać w przyszłości 70 – 80 % wysłanej do sieci energii elektrycznej). Dodatkowy wzrost poziomu autokonsumcji można uzyskać dzięki zastosowaniu systemów automatyki domowej, bazujących na rozwiązaniach Smart Home – inteligentne zarządzanie  różnymi urządzeniami dzięki zdalnemu, względnie inteligentnemu ich włączaniu (szczególnie w okresie dużej produkcji energii ze słońca). Przykładowe rozwiązania Smart Home oferuje firma Growatt – zestaw GroHome (GroBoost, GroPlug, GroPanel).

Autokonsumcja

Można przyjąć, że na każdy 1 kWp  instalacji fotowoltaicznej system bateryjny powinien mieć pojemność rzędu  0,75 – 1,5 kWh. Wraz ze wzrostem pojemności baterii oczywiście będzie wzrastał poziom autokonsumpcji energii elektrycznej (wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną). O ile konsumpcja energii elektrycznej bez magazynu energii zwykle jest na poziomie 20-30 %, tak przy zastosowaniu magazynu energii można ją zwiększyć nawet dwukrotnie (osiągnąć poziom rzędu 60-70 %). Planując wielkość magazynu energii nie ma sensu dążyć do zmagazynowania 100 % energii z fotowoltaiki, ponieważ takie rozwiązanie będzie bardzo drogie (zwrot inwestycji będzie bardzo długi). Dużo lepszym sposobem na dodatkowe zwiększenie poziomu autokonsupcji jest zastosowanie rozwiązań Smart Home.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Autokonsumcja będzie nabierała coraz większego znaczenia z uwagi na planowane zmiany w systemie rozliczania prosumentów – Prosument wysyłając energię do sieci energetycznej będzie uzyskiwał z tego tytułu przychody. Przy czym cena sprzedaży nie będzie uwzględniała żadnych składników związanych z przesyłem oraz z innych składników cenowych i występującym na fakturze sprzedaży energii. Tym samym im niższa będzie taryfa gwarantowana (cena sprzedaży energii przez Prosumenta), tym bardziej będzie opłacalna modernizacja lub zakup systemu magazynowania energii elektrycznej.

Dodatkowym plusem autokonsumpcji jest pozytywny jej wpływ na system energetyczny – zwiększenie  autokonsumpcji nie powoje okresowych wzrostów napięcia sieci, w sytuacji gdy większość elektrowni fotowoltaicznych wysyła energię elektryczną do sieci energetycznej.

Jak zmierzyć autokonsumcję instalacji fotowoltaicznej? Do tego celu można wykorzystać licznik energii elektrycznej oraz dane występujące w aplikacji monitoringu instalacji fotowoltaicznej ? więcej można znaleźć tutaj: Zużycie energii przez prosumenta/.

Zapraszam również do skorzystania z symulatora autokonsumpcji w fotowoltaice, który pozwala na zasymulowanie różnych trybów pracy systemów fotowoltaicznych wykorzystujących magazynowanie energii, wraz z ewentualnym wpływem zużycia energii na parametry napięcia w sieci energetycznej: