Wybór systemów grzewczych

22 maja, 2022   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna
Ogrzewanie domu

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja efektowi cieplarnianemu.

Ponadto ogrzewanie wytwarza gazy niebezpieczne dla dróg oddechowych człowieka, takie jak tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) i drobny pył.

Dla przeciętnego domu jednorodzinnego o rocznym zapotrzebowaniu na energię grzewczą wynoszącą 15.000 kilowatogodzin będziemy emitowali różne ilości CO2 (pośrednio lub bezpośrednio):
-> ogrzewanie elektryczne – 6000 kg CO2 rocznie
-> ogrzewanie węglowe (węgiel kamienny) – 5100 kg CO2 rocznie
-> ogrzewanie olejowe – 4200 kg CO2 rocznie
-> ogrzewanie gazowe – 3200 kg CO2 rocznie
-> ogrzewanie elektryczne połączone z panelami fotowoltaicznymi – 1000 kg CO2 rocznie (panele fotowoltaiczne wytwarzające rocznie 15.000 kWh).
-> ogrzewanie pelletem drzewnym – 5800 kg CO2 rocznie (bilans neutralny dla środowiska)
-> powietrzna pompa ciepła – 2000 kg CO2 rocznie
-> geotermalna pompa ciepła  1600 kg CO2 rocznie

Jeśli spojrzymy na roczną emisję CO2 z różnych systemów grzewczych, bardzo dobrze wypada drewno. Wynika to z faktu, że podczas spalania drewna, uwalnia ono tylko tyle dwutlenku węgla, ile wchłonęło i zamieniło w tlen w ciągu swojego życia. O ile drewno wykazuje się bardzo dobrym bilansem emisji CO2, to niestety gorzej wygląda sytuacja z emisją pyłów (w tym obszarze drewno wypada najgorzej ze wszystkich źródeł ciepła).

Każde źródło energii ma swoje wady i zalety. W praktyce można przyjąć zasadę, że im więcej energii odnawialnych zostaje zintegrowanych w systemie grzewczym, tym bardziej przyjazne dla środowiska jest ogrzewanie. Dlatego bardzo dobrze wypada na przykład połączenie instalacji fotowoltaicznej z systemem grzewczym wykorzystującym pompy ciepła.

Dużo osób modernizujących system ogrzewania (węglowe, olejowe lub gazowe) na inny system grzewczy, chce przede wszystkim chronić środowisko, ale jednocześnie długofalowo chce oszczędzać pieniądze. Ale dodatkowo ogrzewanie energią odnawialną powinno nie tylko utrzymać wartość domu lub mieszkania, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej również zwiększać jego wartość.

Ogrzewanie domu

W dłuższej perspektywie (horyzont czasowy 20 lat) warto nastawić się na ogrzewanie energią odnawialną, ponieważ koszty eksploatacyjne, a przede wszystkim koszty energii elektrycznej  są niższe (w sytuacji gdy sami będziemy ją produkowali).

Dodatkowo wymieniając stary system grzewczy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która przyczyna się do obniżenia obciążeń podatkowych.

Według najnowszych wymagań prawnych (Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554)) do dnia 30 czerwca 2022 r. trzeba złożyć deklarację do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw.

Zastosowanie odpowiedniego źródła ogrzewania w dłuższej perspektywie jest bardzo istotne, gdyż ceny nośników energii stale rosną i brak działania w tym obszarze może przyczynić się do występowania ubóstwa energetycznego.

Ogrzewanie domu

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość
Bateryjne systemy magazynowania energii

Bateryjne systemy magazynowania energii

Inteligentne zużycie energii może przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej co w ostatnich czasach staje się bardzo istotnym warunkiem z uwagi na wzrosty cen energii elektrycznej na rynku. Z drugiej strony inteligentne zużycie energii przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego. Chcąc uzyskać inteligentne zużycie energii elektrycznej występuje konieczność dopasowywania podaży do popytu na […]

Przeczytaj całość

PRO-SUN energia ze słońca.